Firma

Sídlo firmy Westiform s.r.o. je Hradec Králové,
zde je umístěna výroba všech světelných reklamních zařízení na ploše 2000m2

Prostory pro  zpracování plastových komponentů
s elektronicky řízenou pecí pro tepelné zpracování a úpravu plastových obvodových profilů pro písmena a panely.

Část prostorů dílen elektro, kde jsou prováděny veškeré instalace elektrických součástí a komponentů od kabelových vedení přes transformátory až po zářivková tělesa, neony, světelné diody včetně elektronické regulace.
Pracovníci zároveň provádí veškeré externí montáže hotových zařízení dle přání zákazníků na určených místech.

Vstupní část prostoru zámečnických dílen, kde se provádí bodování a sváření větších typů písmen a objektů, včetně výroby a svařování nosných konstrukcí a lišt.

Dílny pro zpracování a kompletaci plastových
nápisů a komponentů jsou plně vybaveny všemi potřebnými stroji a zařízením, která jsou nezbytná pro kvalitní provední těchto prací.

Jedním z důležitých strojů pro výrobu světelných nápisů a komponentů je frézovací plotr firmy Multicam kterým se podle CAD výkresů vytvořených v našem konstrukčním oddělení dají vyřezat do plastových či ocelových desek prakticky jakékoli potřebné obrysy a tvary.

Součástí vybavení firmy je také lakovací box s přilehlými prostory pro sušení a pec pro tepelné vytvrzení nátěrů, které jsme schopni realizovat ve všech dostupných barevných odstínech, které jsou na trhu a v nejvyšší kvalitě barev, které dovážíme od zahraničních výrobců za rozumnou cenu.

Všechny výrobky jsou po konečné kompletaci vždy řádně překontrolovány a odzkoušeny. Zákazník tak obdrží kvalitní výrobek, který mu buď na přání nainstalujeme a uvedeme do provozu, nebo  si tuto montáž zajistí u jiné firmy, která má pro montáž těchto zařízení odbornou způsobilost .

Světelné nápisy z plastických hmot jsou velmi náročné na výrobu a vyžadují nejen kvalitní vstupní suroviny,  dodržování technologických postupů, ale i sehraný tým odborníků, který dovede realizace těchto zakázek dokončit  v domluveném termínu a kvalitě požadované zákazníkem.

Pro montáže světelných reklam na průčelí domů, obchodů, restaurací a pod., tedy asi do výšky 4m, používáme svoje vozidla s montážní plošinou. Před místem montáže je však třeba  počítat s prostorem pro najetí vozu.

Pro montáže světelných reklam ve větších výškách a na hůře přístupných místech si zajišťujeme podle potřeby montážní plošiny  u specializovaných firem.

Kontakty

Telefon: +420 495 401 411

E-mail: info@westiform.cz

další kontakty...

O firmě

Westiform, s.r.o.
Bratří Štefanů 902/71
Slezské Předměstí
50003 Hradec Králové

: 25988565
DIČ: CZ25988565