Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Všeobecná upozornění

Ochrana osobních údajů v kostce
Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Westiform velmi důležitá. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud použijete tento web, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném níže. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Zpracování údajů na tomto webu provádí jeho provozovatel.  Jeho kontaktní údaje naleznete v dalších informacích níže v části 2.1. Chtěli bychom zdůraznit, že přenos údajů prostřednictvím internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít nedostatky v zabezpečení.
Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Některé vaše údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi informačními systémy při navštívení tohoto webu. Jedná se především o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo čase otevření stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Informace pro zákazníky a dodavatele podle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
ohledně zpracování osobních údajů najdete k nahlédnutí zde.  


K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů shromažďujeme proto, abychom zaručili bezchybné zobrazení našeho webu. Další údaje můžeme používat k analyzování Vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva v souvislosti se svými osobními údaji?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o zdroji, příjemci a účelu zpracování vašich uložených osobních údajích. Kromě toho máte právo požadovat opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v sekci Impresum na těchto našich webových stránkách. Kromě toho máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje externích poskytovatelů
Při navštívení našeho webu může být statisticky vyhodnocováno vaše uživatelské chování při jeho procházení. K tomuto účelu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně; podle údajů o chování při procházení nelze zpětně určit konkrétní osobu. Toto analyzování můžete odmítnout nebo mu zamezit nepoužíváním určitých nástrojů.

Podrobné informace k tomu a obzvláště pak o možnostech odmítnutí najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Povinné informace

2.1. Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?
Zpracování osobních údajů na tomto webu provádí jeho provozovatel:

Westiform s.r.o.
Bratří Štefanů 902
500 03 Hradec Králové
 
zastoupený: jednateli Markusem Imfeldem a Alainem Schindlerem
 
Telefon: +420 495 401 411
E-mail:   info@westiform.ch
 
2.2. Na koho se můžete obrátit s dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů?
Společnost Westiform s.r.o. nestanovila žádného pověřence pro ochranu osobních údajů, k tomu neexistuje žádná právní povinnost. V případě dotazů se prosím obraťte přímo na správce uvedeného výše.
 
2.3 Shromažďování údajů na našem webu

Soubory protokolu serveru
Když navštívíte web www.westiform.net, naše systémy IT, resp. poskytovatel stránek automaticky shromažďují a ukládají informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší.

Jsou to:

 • typ a verze prohlížeče,

 • použitý operační systém koncového zařízení návštěvníka,

 • Jméno návštěvníkova poskytovatele internetového připojení,

 • URL referrer (web, ze kterého návštěvník na web společnosti Westiform přišel)

 • název hostitele přistupujícího počítače,

 • datum/čas požadavku na server ze strany návštěvníka,

 • IP adresa koncového zařízení návštěvníka.

Spojení těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR, který dovoluje zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů, pokud neexistují naproti tomu převažující zájmy návštěvníka.

Jako provozovatel webových stránek má společnost Westiform s.r.o. oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem:

 • plynulého navázání spojení s webem společnosti,

 • umožnění uživatelsky přívětivého používání webu,

 • rozpoznání a zajištění bezpečnosti a stability systémů a

 • usnadnění a zlepšení správy webových stránek.

Zpracování se výslovně neprovádí za účelem vás osobně identifikovat, ale k optimalizaci naší reklamní prezentace. IP adresa může být osobním údajem, protože za určitých předpokladů je možné zjistit totožnost vlastníka použitého přístupu k internetu.

Tuto možnost použijeme pouze k odvrácení útoku na internetovou infrastrukturu, k identifikaci osoby odpovědné za útok a / nebo k podniknutí právních kroků vůči ní. V tomto případě je zpracování (vyhodnocení) IP adresy na základě oprávněných zájmů v souladu s. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněné. Tyto údaje se pravidelně mažou po 7 dnech, pokud není důvod se domnívat, že naše stránky byly napadeny.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládáme za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nikomu nepředáváme.
Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí zaslat na náš e-mail neformální sdělení. Oprávněnost operací ke zpracování údajů prováděných před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, u nás zůstávají uložené do chvíle, kdy nás požádáte o vymazání, odvoláte svůj souhlas k uložení nebo zanikne účel pro ukládání údajů (např. po ukončení zpracování vašeho požadavku). Kogentní ustanovení právních předpisů, zejména pak lhůty pro uchovávání dat, zůstávají nedotčeny.

Funkce komentářů na tomto webu
V rámci funkce komentářů se na tomto webu ukládají kromě vašeho komentáře i údaje k okamžiku vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a vámi zvolené uživatelské jméno. Ukládání komentářů se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí zaslat na náš e-mail neformální sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na odvolání neexistuje pro IP adresu uživatele, který komentáře vytváří, uloženou v rámci funkce komentářů. Jelikož nekontrolujeme komentáře na našem webu před jejich aktivací, potřebujeme tato data, abychom mohli v případě porušení právních předpisů, jako jsou urážky nebo propaganda, postupovat proti autorovi. Právním základem pro zpracování údajů je tak čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) GDPR.

Komentáře a s tím spojené údaje (např. IP adresa) se ukládají a zůstávají na našem webu do chvíle, kdy je komentovaný obsah kompletně smazán nebo komentáře musí být smazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře).

Přihlášení k odběru komentářů
Jako uživatelé webu se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzující e-mail, aby bylo možné zkontrolovat, jestli jste skutečně majitelem poskytnuté e-mailové adresy. Tuto funkci můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. Údaje uvedené při přihlášení k odběru komentářů budou v tomto případě smazány; pokud jste nám však tyto údaje poskytli pro jiné účely a na jiném místě (např. objednání newsletteru), zůstávají u nás.

Ukládání vaší e-mailové adresy a dalších osobních údajů vámi poskytnutých při přihlášení probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí zaslat na náš e-mail neformální sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 
Údaje pro odběr newsletteru
Chcete-li odebírat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní zkontrolovat, že jste skutečně majitelem poskytnuté e-mailové adresy a s odběrem newsletteru souhlasíte. Další údaje se neshromažďují, resp. shromažďují pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů uvedených v přihlašovacím formuláři pro odběr newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Udělený souhlas k uložení údajů, e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího formuláře na našem webu nebo pomocí odkazu „odhlásit“ v newsletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Vaše údaje, které jsou u nás uloženy za účelem odběru newsletteru, budou u nás uloženy do chvíle vašeho odhlášení z odběru newsletteru, a po odhlášení newsletteru budou vymazány. Údaje, které u nás byly uloženy za jiným účelem (např. e-mailové adresy, které byly poskytnuty v rámci komentování, nebo údaje, se shromažďují na základě existujícího smluvního vztahu), zůstávají tímto nedotčeny.

Pro zasílání newsletteru využíváme služby XCAMPAIGN. Poskytovatelem je společnost Schober Information Group (Švýcarsko) AG, Theaterstrasse 17, CH-8400 Winterthur, s kterou jsme uzavřeli dohodu o zpracování v souladu s čl. 28 GDPR.

Šifrování SSL, resp. TLS
Tento web používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli webu zašlete, šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo „http://“ uvedeno „https://“, a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.

Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, která nám odesíláte.

Soubory cookie
Naše webové stránky částečně používají takzvané soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, efektivitu a zabezpečení naší prezentace. Jedná se o drobné textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, je takzvaně relační („session cookies“). Po skončení vaší návštěvy se automaticky odstraní. Další soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě znovu rozpoznat váš prohlížeč.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o vytváření souborů cookie, příp. aby k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro zajištění technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají další soubory cookie (například soubory cookie k analyzování vašeho chování při procházení našeho webu), budeme se jimi v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zabývat zvlášť.  

2.4 Sociální média (Social Plugins)

Pluginy Facebook (tlačítko Like & Share)
Na našich stránkách jsou integrována pluginy sociální sítě Facebook. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebook nebo tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na našich stránkách. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte náš web, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook pomocí pluginu. Facebook tak obdrží informaci, že jste se svojí IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko Facebooku „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s vaším profilem na Facebooku. Facebook pak může přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom upozornit, že my jako poskytovatel stránek nemáme informace o obsahu přenášených dat ani o jejich používání Facebookem.

Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na: https://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Plugin Twitter
Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce „Retweet“ jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem Twitter a jsou sděleny ostatním uživatelům. Chtěli bychom upozornit, že my jako poskytovatel stránek nemáme informace o obsahu přenášených dat ani o jejich používání prostřednictvím Twitteru.

Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na: https://twitter.com/privacy. Vaše nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení svého účtu na https://twitter.com/account/settings .

Plugin LinkedIn
Náš web používá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení na servery LinkedIn. Síť LinkedIn je informována, že jste se svou IP adresou navštívili naši webovou stránku. Pokud kliknete na tlačítko „Recommend“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn může přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek vám a vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom upozornit, že my jako poskytovatel stránek nemáme informace o obsahu přenášených dat ani o jejich používání prostřednictvím LinkedIn.

Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Plugin XING
Náš web používá funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce XING, je navázáno spojení na servery XING. K ukládání osobních údajů přitom podle našich znalostí nedochází. Hlavně se neukládají IP adresy a ani není vyhodnocováno uživatelské chování při procházení webu.

Další informace k ochraně osobních údajů a tlačítku XING Share najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 
 2.5 Analytické nástroje a reklama

Google Analytics
Tento web využívá funkce služby pro webovou analýzu Google Analytics. Poskytovatel je společnost Google Ireland Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics používá takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webu vaší osobou. Prostřednictvím souborů cookie vytvořené informace o vašem používání tohoto webu se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Ukládání souborů cookie Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Jako provozovatel webu máme oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, abychom mohli optimalizovat jak naši webovou nabídku, tak i naši prezentaci.

Anonymizace IP adres
Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie a v dalších smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena kompletní IP adresa a tam zkrácena. Ve výjimečných případech, kdy se osobní údaje přenášejí do USA, podléhá společnost Google mechanizmu štítu US-Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework.

Z pověření provozovatele tohoto webu bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webu a používáním internetu vůči poskytovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
 
Plugin prohlížeče
Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče použitím následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Nesouhlas se shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics
Shromažďování vašich údajů ze strany Google Analytics můžete zabránit, pokud kliknete na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu: Google Analytics deaktivieren.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické znaky při využívání služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají funkci „demografické znaky“ analytické služby Google Analytics, která umožňuje sestavovat zprávy s údaji o stáří, pohlaví a zájmech návštěvníků našich webových stránek. Tato data pocházejí z reklamy společnosti Google přizpůsobené zájmům uživatelů a z údajů o návštěvnících webových stránek třetích poskytovatelů. Tato data nelze přiřadit k žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli v menu nastavení svého uživatelského účtu u společnosti Google vypnout nebo shromažďování svých údajů analytickou službou Google Analytics zcela zakázat způsobem popsaným pod bodem „Nesouhlas se shromažďováním dat“.

Služba Google Analytics Remarketing
Naše webové stránky používají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, společnými pro všechny koncové přístroje. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklamy vytvořené službou Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, společnými pro všechny koncové přístroje.  Tímto způsobem lze na určitou zájmovou oblast zacílená personalizovaná reklamní sdělení, která byla vašim zájmům přizpůsobena na základě vašeho dřívějšího uživatelského chování při surfování na internetu na jednom koncovém přístroji (například na mobilním telefonu), zobrazovat i na jednom z vašich dalších koncových přístrojů (například na tabletu nebo PC).

Udělíte-li příslušný souhlas, propojí Google k tomuto účelu průběh vašich návštěv webových stránek a vašich přístupů k prohlížeči a k aplikacím s vaším uživatelským účtem.  Tímto způsobem lze na každém koncovém přístroji, na kterém se přihlásíte ke svému uživatelskému účtu u společnosti Google, zobrazovat stejná personalizovaná reklamní sdělení.

K podpoře této funkce eviduje služba Google Analytics společností Google ověřená ID uživatelů, která se přechodně propojují s našimi daty služby Google Analytics. To pak umožňuje definovat a sestavovat cílové skupiny pro reklamu společnou pro všechny koncové přístroje.

Nesouhlas se službou Remarketing/Targeting
Funkci Remarketing/Targeting společnou pro všechny koncové přístroje můžete zakázat tak, že v nastavení svého uživatelského účtu Google deaktivujete personalizovanou reklamu; viz odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shrnutí všech na vašem uživatelském účtu společnosti Google shromážděných dat probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). V případě shromažďování dat, která nejsou sdružována ve vašem uživatelském účtu u společnosti Google (např. protože u společnosti Google nemáte uživatelský účet, nebo protože jste sdružování dat zakázali, se shromažďování údajů opírá o ustanovení článku 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR). Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků svých stránek pro účely reklamy.

Podrobné informace a ustanovení na ochranu osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google Conversion-Tracking
Tyto webové stránky používají funkci Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). V rámci funkce Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking. Kliknete-li na reklamu umístěnou společností Google, aktivuje se soubor cookie pro Conversion-Tracking. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele.

Tyto Cookies ztrácejí po uplynutí 30 dní svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Navštíví-li uživatel určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie v této době dosud nevypršela, můžeme společně se společností Google poznat, že uživatel kliknul na reklamu, a že byl přesměrován na odpovídající stránku.
Pro každého zákazníka, který využívá funkci Google AdWords, se generuje jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze přes webové stránky zákazníků užívajících AdWords zpětně vysledovat. Informace získané pomocí souborů cookie Conversion slouží k sestavování konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří na jejich reklamu klikli a byli poté přesměrováni na stránku Conversion Tracking opatřenou tagem. Nezískají však žádnou informaci, která by jim umožňovala osobní identifikaci uživatele.

Nechcete-li Tracking využívat, můžete užívání jednoduše odmítnout tak, že funkci Google Conversion-Tracking na svém internetovém prohlížeči v menu nastavení deaktivujete.  Poté Vás systém nebude do statistik Conversion-Tracking zahrnovat.

Soubory „Conversion-Cookies“ se ukládají na základě článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování návštěvníků svých webových stránek, která slouží k optimalizaci jeho reklamních nabídek a prezentace.

Další informace o Google AdWords a Google Conversion-Tracking najdete v ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Váš prohlížeč lze nastavit tak, že budete o používání souborů cookie informováni, používání souborů cookie můžete povolovat jen v jednotlivých případech, vyloučit jen v určitých nebo ve všech případech a můžete aktivovat automatické vymazávání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Facebook Pixel
K měření konverze používají naše webové stránky Facebook pixel, společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Po kliknutí na reklamní nabídku Facebooku a přesměrování na webové stránky nabízející společnosti lze vysledovat uživatelské chování návštěvníka webových stránek. To umožňuje vyhodnocovat účinnost facebookových reklamních nabídek za účelem statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní a nemůžeme z nich odvozovat žádná vodítka, která by umožňovala identifikaci uživatelů. Facebook však tato data zpracovává a ukládá, čímž umožňuje spojení s příslušným uživatelským profilem. V důsledku toho je pak může v souladu se svými směrnicemi o používání dat použít k vlastním reklamním účelům. Tímto způsobem může Facebook umožňovat zveřejňování reklam jak na facebookových stránkách, tak i na stránkách mimo Facebook. Toto používání dat nemůžeme jako provozovatel webových stránek nijak ovlivnit.

V informacích společnosti Facebook o ochraně údajů naleznete další upozornění na ochranu vaší soukromé sféry: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat funkci Remarketingu „Custom Audiences“ v nastavení reklam na  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen K tomu ale musíte být přihlášeni k Facebooku.

Nemáte-li facebookový účet, můžete facebookovou reklamu založenou na uživatelském chování deaktivovat na webových stránkách aliance EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Analýza prostřednictvím wiredminds
Naše webové stránky používají pixelovou technologii sledování konverzí od společnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) pro analýzu chování návštěvníků.

Přitom se případně shromažďují, zpracovávají a ukládají údaje, z kterých se vytvářejí pod pseudonymem uživatelské profily. Kdekoli je to možné a smysluplné, jsou tyto uživatelské profily zcela anonymizovány. Zde mohou být použity soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele, a slouží k opakovanému rozpoznání internetového prohlížeče. Získaná data, která mohou obsahovat i osobní údaje, jsou přenášena na wiredminds nebo přímo prostřednictvím wiredminds shromažďována. wiredminds smí informace, které byly zanechány návštěvami na webových stránkách, využívat k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Takto získané údaje nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu bez zvláštního souhlasu dotčené osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud jsou evidovány IP adresy, jsou okamžitě anonymizovány vymazáním posledního číselného bloku.

Vyloučit ze sledování.

2.6 Pluginy a nástroje
 
YouTube
Naše webové stránky používají pluginy stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li jednu z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. YouTube server přitom obdrží zprávu o tom, které z našich stránek byly navštíveny.

Přihlásíte-li se ke svému YouTube účtu, umožníte tak YouTube přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého YouTube účtu.

Užívání YouTube je v zájmu účinné prezentace našich online nabídek, tzn. v oprávněném zájmu ve smyslu článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google
Tento web využívá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K používání funkcí Mapy Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat vliv.

Službu Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace a snadného nalezení míst, která na webu uvádíme, což představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 
2.7 Jaká máte jako subjekt údajů práva?

Vůči nám máte s ohledem na ochranu svých osobních údajů následující práva:
 
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Mnoho operací, při nichž se zpracovávají osobní údaje, je možné provádět jen s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální zprávu o tomto odvolání. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Informace, omezení, výmaz
V rámci platných ustanovení právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o svých uložených osobních údajích, jejich zdroji a příjemci a také účelu zpracování údajů. Rovněž máte právo na opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v sekci Impresum na našich webových stránkách.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo nechat sobě nebo třetí straně vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému správci, provedeme ho pouze tehdy, pokud je technicky proveditelný.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, pokud zpracování zakládáme na vyvážení (ochraně) zájmů podle článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.
 
2.8 Stav a aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 25. května 2018. Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně osobních údajů v danou dobu aktualizovat za účelem vylepšení a/nebo úpravy na základě změn praxe úřadů nebo legislativy.

Kontakty

Telefon: +420 495 401 411

E-mail: info@westiform.cz

další kontakty...

O firmě

Westiform, s.r.o.
Bratří Štefanů 902/71
Slezské Předměstí
50003 Hradec Králové

: 25988565
DIČ: CZ25988565