Upozornění ke zpracování osobních údajů podle čl. 13 GDPR

Prostřednictvím následujících upozornění na ochranu osobních údajů se obracíme na naše smluvní partnery a zájemce, kteří návštěvou našich webových stránek s námi vstupují do obchodního kontaktu a jejichž osobní údaje shromažďujeme. Osobní údaje jsou veškeré údaje, kterými lze fyzickou osobu identifikovat. Návštěvníci našich webových stránek naleznou podrobné informace na téma ochrany osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek v prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a správce

Tato upozornění na ochranu osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností:

Westiform s.r.o., Bratří Štefanů 902 / CZ-50003 Hradec Králové,

kterou zastupují pan Markus Imfeld, Alain Schindler, Dan Krásný a Jan Paclík

e-mail: info@westiform.cz

telefon: +42 (0)495 401 411

Jmenování správce není ze zákona povinné.
 

2. Zpracování osobních údajů

Účely a právní princip zpracování údajů

Shromažďovány jsou následující osobní údaje:

příjmení, křestní jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, částečně údaje o bonitě:

  • pro splnění smlouvy, resp. pro splnění předsmluvních opatření, která se uskuteční na základě Vaší žádosti (dle čl. 6 odst.1 pís. b GDPR) pro přiměřené zpracování a realizaci platebních nároků,

  • na základě oprávněných zájmů společnosti Westiform s.r.o. nebo třetích osob dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR pro marketingové účely, interní controlling podniku, řízení obchodu a další rozvoj našich služeb, řízení kvality v rámci certifikací společnosti Westiform s.r.o., pro stanovení rizikové bonity a rizik výpadku, pro uplatnění a/nebo zamítnutí uplatněných právních nároků.

  • Pokud nejste zákazníkem, budou údaje k marketingovým účelům shromažďovány na základě Vašeho povolení dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR.

3. Postoupení osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou:

  • Interní a externí místa, která se účastní realizace procesů, resp. plnění smlouvy, jako např. banky a úvěrové instituce, pojišťovací společnosti, právní poradci, soudy i zpracovatelé, jako např. společnosti poskytující služby z oblasti výpočetní techniky/IT aplikací, zpracování rešerší, podniky pečující o multifunkční zařízení (tiskárny).

Vaše údaje mohou být postupovány dále v rámci skupiny Westiform. Kromě toho nedochází k předávání údajů třetím osobám.

4. Doba archivace nebo kritéria pro stanovení doby archivace

Údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné k účelu jejich zpracování.

Doba archivace osobních údajů se zásadně řídí příslušnou zákonnou lhůtou. Účetní dokumenty budou archivovány podle předpisů českého Zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991). Po uplynutí zákonných povinností k archivaci mohou smazání údajů bránit oprávněné zájmy společnosti Westiform s.r.o.

Účelem (časově omezeného) dalšího zpracování může v jednotlivém případě být, že údaje slouží jako důkazní prostředek pro uplatnění nebo zamítnutí právních nároků nebo zůstanou zachovány k tomuto účelu podle smluvních a/nebo zákonných předpisů pro promlčení.

5. Práva subjektu údajů

Pokud se zpracování údajů k určitému účelu zakládá výlučně na Vašem schválení, pak můžete Váš souhlas kdykoli bez uvedení důvodů odvolat. Až do okamžiku odvolání zůstává zpracování údajů v platnosti.

Navíc jste oprávněni se u nás informovat o archivovaných údajích a v případě jejich nesprávnosti požadovat opravu nebo při nepřípustné archivaci údajů jejich výmaz. Dle čl. 21 GDPR máte právo podat námitky proti zpracování údajů. To platí mimo jiné při zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR na základě oprávněného zájmu. Dle čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování údajů v určitých případech a právo na převoditelnost údajů. Dále máte k dispozici právo na stížnost u dozorčího úřadu. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách.

6. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Pro navázání smluvních vztahů i pro realizaci smlouvy uzavřené s vámi od Vás potřebujeme Vaše osobní údaje. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebo podáte námitku proti zpracování těchto údajů, může to vést k tomu, že se uzavření smlouvy neuskuteční nebo realizace smlouvy nebude možná. To se netýká osobních údajů, které smějí být zpracovány pouze s Vaším souhlasem.

Kontakty

Telefon: +420 495 401 411

E-mail: info@westiform.cz

O firmě

Westiform, s.r.o.
Bratří Štefanů 902/71
Slezské Předměstí
50003 Hradec Králové

: 25988565
DIČ: CZ25988565